Registratie

Registratie 61e Gynaecongres CRKBO Instelling

De registratie voor het 61e Gynaecongres is vanaf heden geopend.

We kijken ernaar uit je in november in Houten te zien.

De Stichting Gynaecongres is geregistreerd in het CRKBO Register Instellingen

Klik hier voor het registratieformulier

 

Tarieven live deelname

  Inschrijftarief - vroeg (t/m 30 september 2024)
Tariefgroep (1) (2) (3) (4)
Volledige congres
Drie dagen € 575,- € 400,- € 685,- € 260,-
Dagkaarten
Twee dagen € 450,- € 300,- € 600,- € 200,-
Één dag € 250,- € 165,- € 330,- € 110,-

 De Stichting Gynaecongres is door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW, waardoor er over de inschrijftarieven geen BTW wordt berekend.

 

Tarieven virtuele deelname

  Inschrijftarief  - vroeg (t/m 30 september 2024)
Tariefgroep (1) (2) (3) (4)
Volledige congres
Drie dagen € 506,- € 352,- € 602,80 € 228,80
Dagkaarten
Twee dagen € 396,- € 264,- € 528,-  € 176,-
Één dag € 220,- € 145,20 € 290,40 € 96,80

De Stichting Gynaecongres is door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW, waardoor er over de inschrijftarieven geen BTW wordt berekend.

 

Let op: indien u deel wenst te nemen aan het Gynaecongres zowel live als virtuele op verschillende dagen, dan kunt u hiervoor het registratie formulier gebruiken.
Na afloop van de eerste registratie (live of virtueel) ontvangt u een melding waarna u wordt teruggeleid naar het registratieproces en u het proces voor live of digitale deelname kunt afronden.

 

Tariefgroepen

Lid NVOG (tariefgroep 1)
Buitengewoon lid NVOG (tariefgroep 1)
AIOS, NVOG-lid (tariefgroep 2)
ANIOS/ Arts -Onderzoeker (tariefgroep 2)
Medisch Specialist / niet NVOG-lid (tariefgroep 3)
NVOG-Senior lid (tariefgroep 4)
Overige zorgverleners (o.a. analisten, verloskundigen) (tariefgroep 4)

 


Registratie en annuleringsvoorwaarden

 Inschrijving

 • Na ontvangst van je registratie in het registratiesysteem (Status Plus) is je inschrijving definitief en zijn de annuleringstermijnen zoals opgenomen in deze Registratie- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Na ontvangst van je betaling ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail en (indien van toepassing) een factuur/betalingsbewijs.
 • De hiervoor genoemde tarieven zijn van toepassing indien de betaling voor de inschrijving op uiterlijk de aangegeven inschrijfdatum in bezit is van de Stichting Gynaecongres.
 • Je naam en organisatie komen op de deelnemerslijst te staan. De deelnemerslijst is inzichtelijk voor alle deelnemers aan het congres, dus ook vertegenwoordigers van bedrijven. Je persoonsgegevens zullen echter niet actief gedeeld worden met de sponsoren van het congres of andere commerciële derde partijen, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 • Indien je je inschrijft tijdens de periode van het “vroege inschrijving” tarief maar de betaling wordt ná 30 september 2024 ontvangen, dan wordt automatisch het hogere, normale tarief doorbelast en verrekend. Indien je je zich inschrijft tijdens de periode van het “normale inschrijving” tarief maar de betaling wordt ná 5 november 2024 ontvangen, dan wordt automatisch het hogere, late tarief doorbelast en verrekend.
 • De algemene informatieverstrekking en overige correspondentie voor dit congres zal gaan via e-mail. Hiervoor zal het door jou in deze registratie opgegeven e-mailadres worden aangehouden.
 • Je krijgt ook de uitnodiging voor de app toegestuurd op het door jou, bij de online registratie, opgegeven e-mailadres. Hou ook je spam filter in de gaten in de dagen voor het congres. In de Gynaecongres app komt in beginsel alleen je naam op de deelnemerslijst te staan, je kunt ervoor kiezen meer persoonlijke gegevens te delen, dit kun je zelf instellen in de app. De deelnemerslijst is zichtbaar voor alle deelnemers aan het congres, dus inclusief vertegenwoordigers van bedrijven.
 • T.b.v. de verslaglegging van dit congres zullen er mogelijk foto- en filmopnames worden gemaakt. Wanneer je deelneemt aan dit congres, dan geef je de organisatie toestemming om deze beelden voor dit doel in te zetten.

 

Annuleringen

 • Voor deelnemers geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien je je voor het Gynaecongres registreert en je werkgever de factuur betaalt.
 • Annulering van je inschrijving is alleen schriftelijk mogelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Bij annulering van congresinschrijving zal tot en met 15 oktober 2024 restitutie plaatsvinden onder aftrek van EUR 25 administratiekosten.
 • Bij annulering vanaf 16 oktober 2024 vindt geen restitutie meer plaats.
 • Restitutie (indien van toepassing) van (een deel van) het inschrijfgeld vindt plaats binnen 10 werkdagen na ontvangst van je schriftelijke annulering.
 • Indien je verhinderd bent, is het kosteloos toegestaan een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de registratie, mits deze deelnemer in dezelfde tariefgroep valt en de naam van de plaatsvervanger vóór 10 november 2024 via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is doorgegeven.

 

De NVOG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat:

 • zowel de Stichting Gynaecongres als Status Plus je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, te weten informatievoorziening en overige communicatiedoeleinden t.b.v. dit specifieke congres;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij:
  • dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • wij hiervoor je uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
 • wij op de hoogte zijn van de rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze vanzelfsprekend respecteren.

Laatste update: 1 mei 2024

Zoek