Registratie 58e Gynaecongres

De registratie voor het 58e Gynaecongres is geopend. 

Klik hier voor het registratieformulier

Lees hier meer over toegang tot Flint theater Amersfoort.

Tarieven live deelname

  Vroege inschrijving
tot 17 oktober 2021
Normale inschrijving
18 oktober t/m 14 november
Late inschrijving
Na 14 november
Tariefgroep (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
Volledige congres
Drie dagen € 525,- € 350,- € 600,- € 225,- € 550,- € 400,- € 625,- € 225,- € 600,- € 450,- € 675,- € 335,-
Dagkaarten
Twee dagen € 405,- € 270,- € 540,- € 175,- € 430,- € 295,- € 565,- € 175,- € 480,- € 345,- € 615,- € 225,-
Één dag € 225,- € 150,- € 300,- € 95,- € 250,- € 175,- € 325,- € 95,- € 300,- € 225,- € 375,- € 175,-

 

Tarieven virtuele deelname

  Vroege inschrijving
tot 17 oktober 2021
Normale inschrijving
18 oktober t/m 14 november
Late inschrijving
Na 14 november
Tariefgroep (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
Volledige congres
Drie dagen € 270,- € 180,- € 360,- € 120,- € 300,- € 210,- € 390,- € 120,- € 360,- € 270,- € 450,- € 210,-
Dagkaarten
Twee dagen € 205,- € 135,- € 270,- € 90,- € 225,- € 160,- € 295,- € 90,- € 270,- € 205,- € 340,- € 160,-
Één dag € 135,- € 90,- € 180,- € 60,- € 150,- € 105,- € 195,- € 60,- € 180,- € 135,- € 225,- € 105,-

 

Tariefgroepen

Lid NVOG (tariefgroep 1)
Buitengewoon lid NVOG (tariefgroep 1)
AIOS, NVOG-lid (tariefgroep 2)
ANIOS/ Arts -Onderzoeker (tariefgroep 2)
Medisch Specialist / niet NVOG-lid (tariefgroep 3)
NVOG-Senior lid (tariefgroep 4)
Overige zorgverleners (o.a. analisten, verloskundigen) (tariefgroep 4)

 


Registratie en annuleringsvoorwaarden

Inschrijving

 • Na ontvangst van uw registratie in het registratiesysteem (Status Plus) is uw inschrijving definitief en zijn de annuleringstermijnen zoals opgenomen in deze Registratie- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Na ontvangst van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail en (indien van toepassing) een factuur/betalingsbewijs.
 • De hiervoor genoemde tarieven zijn van toepassing indien de betaling voor de inschrijving op uiterlijk de aangegeven inschrijfdatum in bezit is van de Stichting Gynaecongres.
 • Uw naam en organisatie komen op de deelnemerslijst te staan. De deelnemerslijst is inzichtelijk voor alle deelnemers aan het congres, dus ook vertegenwoordigers van bedrijven. Uw persoonsgegevens zullen echter niet actief gedeeld worden met de sponsoren van het congres of andere commerciële derde partijen, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 • Indien u zich inschrijft tijdens de periode van het “vroege inschrijving” tarief maar de betaling wordt ná 17 oktober 2021 ontvangen, dan wordt automatisch het hogere, late tarief doorbelast en verrekend. Indien u zich inschrijft tijdens de periode van het late tarief (tussen 18 oktober en 14 november 2021) maar de betaling wordt ná 14 november 2021 ontvangen, dan wordt automatisch het hogere onsite tarief doorbelast en verrekend.
 • De algemene informatieverstrekking en overige correspondentie voor dit congres zal gaan via e-mail. Hiervoor zal het door u in deze registratie opgegeven e-mailadres worden aangehouden.
 • U krijgt ook de uitnodiging voor de app toegestuurd op het door u, bij de online registratie, opgegeven e-mailadres. Hou ook uw spam filter in de gaten in de dagen voor het congres. In de Gynaecongres app komt in beginsel alleen uw naam op de deelnemerslijst te staan, u kunt ervoor kiezen meer persoonlijke gegevens te delen, dit kunt u zelf instellen in de app. De deelnemerslijst is zichtbaar voor alle deelnemers aan het congres, dus inclusief vertegenwoordigers van bedrijven.
 • T.b.v. de verslaglegging van dit congres zullen er mogelijk foto- en filmopnames worden gemaakt. Wanneer u deelneemt aan dit congres, dan geeft u de organisatie toestemming om deze beelden voor dit doel in te zetten.

Annuleringen

 • Annulering van uw inschrijving is alleen schriftelijk mogelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Bij annulering van congresinschrijving zal tot en met 16 oktober 2021 restitutie plaatsvinden onder aftrek van EUR 25 administratiekosten.
 • Bij annulering vanaf 17 oktober 2021 vindt geen restitutie meer plaats Restitutie (indien van toepassing) van (een deel van) het inschrijfgeld vindt plaats na afloop van het congres

Indien u verhinderd bent, is het kosteloos toegestaan een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de registratie, mits deze deelnemer in dezelfde tariefgroep valt en de naam van de plaatsvervanger vóór 10 november 2021 via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is doorgegeven.

De NVOG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat:

 • zowel de Stichting Gynaecongres als Status Plus uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, te weten informatievoorziening en overige communicatiedoeleinden t.b.v. dit specifieke congres;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij:
  • dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze vanzelfsprekend respecteren.