Donderdag 11 mei

08.00

Registratie en koffie

Expositieruimte

 

08.55 - 09.00

Opening door de voorzitter

Theaterzaal

 

09.00 - 10.00

PLENAIR I - ‘Uit de klei’

Theaterzaal
Moderator: M.D.H. Vink

09.00 - 09.05 Welkom

B.A.H. van Etten-Debruijn en J.J. Erwich
09.05 - 09.13 Effecten van preconceptioneel gewichtsverlies op reproductieve en zwangerschapsuitkomsten bij obese subfertiele vrouwen
Een secundaire analyse van de LIFE-style data laat zien dat beperkt preconceptioneel gewichtsverlies bij obese subfertiele vrouwen de kans op een levend geboren kind kan vergroten ten opzichte van vrouwen die geen gewichtsverlies of een stabiel gewicht hebben.

A.M. van Oers1, M.A.Q. Mutsaerts, J.M. Burggraaff, W.K.H. Kuchenbecker, D.A.M. Perquin, C.A.M. Koks, R. van Golde, E.M. Kaaijk, F.J. Broekmans, J.P. de Bruin, F. van der Veen, A.W. Nap, E.T.C.M. Gondrie, J.A. Land, B.W.J. Mol, H. Groen en A. Hoek voor de LIFE-style studiegroep
1UMC, Groningen
09.13 - 09.21 Pain evaluation during gynaecological surveillance in women with Lynch syndrome
Een endometrium biopsie is, ongeacht de indicatie, een pijnlijke procedure met een mediane VAS-score van 5.0. Gedurende opeenvolgende screeningsmomenten nam de pijn niet toe in de groep LS-vrouwen, ofschoon 1 op 5 koos voor een alternatief voor endometrium biopsie.

J.M. Helder-Woolderink1,5, G.H. De Bock2, H. Hollema3, M.W. van Oven4, M.J.E. Mourits5
1 Martini Ziekenhuis, Groningen; 2Department of Epidemiology, UMC, Groningen; 3Department of Pathology , UMC, Groningen;4Department of Pathology Martini Ziekenhuis, Groningen; 5UMC, Groningen
09.21 - 09.29 Diabetes gravidarum: de impact van nieuwe diagnostische criteria op zwangerschapsuitkomsten
Vroege diagnose en behandeling van diabetes gravidarum (DG) kan het risico op zwangerschapscomplicaties verlagen. De lagere nuchtere glucosegrenswaarde van de nieuwe WHO-2013-criteria identificeert een groep vrouwen met een verhoogd risico op slechtere zwangerschapsuitkomsten. Echter, bij overname van de WHO-2013-criteria met een hogere 2-uurs glucosewaarde worden vrouwen geëxcludeerd die nu profiteren van behandeling. Wij postuleren dat de verandering in WHO-criteria een grote impact heeft op beleid en uitkomsten.

S.H. Koning, J.J. van Zanden, H.L. Lutgers, A.W. Klomp, F.J. Korteweg, A.J. van Loon, K. Hoogenberg, B.H.R. Wolffenbuttel, P.P. van den Berg
Afdeling Endocrinologie UMC, Groningen
09.29 - 09.37 Ruimte voor verbetering in naleving richtlijn Adjuvante therapie bij endometriumcarcinoom
Het naleven van richtlijnen bij de behandeling van maligniteiten is een belangrijke kwaliteitsindicator. In deze studie werd naleving van de richtlijn Adjuvante therapie bij endometriumcarcinoom geëvalueerd.

F.A. Eggink1 , C.H. Mom2, D. Boll3, N.P. Ezendam4, R.F. Kruitwagen5,6, J.M. Pijnenborg7, M.A. van der Aa 4, H.W. Nijman1
1 UMC, Groningen; 2VUMC, Amsterdam; 3Catharina Ziekenhuis, Eindhoven; 4Netherlands Comprehensive Cancer Organization, Department of Research, Utrecht; 5MUMC, Maastricht; 6GROW - School for Oncology and Developmental Biology, MUMC, Maastricht; 7Radboud UMC, Nijmegen
09.37 - 09.45 De 13 weken echo; detectie van aangeboren afwijkingen in het eerste trimester
Een 13 weken echo was in staat om 63% van alle prenataal te detecteren congenitale afwijkingen te diagnosticeren, en 100% van de ernstige en letale afwijkingen waarvan ook wordt verwacht dat ze in het 1e trimester worden gezien. Dit is de basis voor het recente Gezondheidsraadadvies.

M.J.A. Kenkhuis, F. Bardi, F. Fontanella, M. Bakker, M.K. Bakker, H. Fleurke-Rozema, C.M. Bilardo
UMC, Groningen
09.45 - 09.50 Samenvatting

M.D.H. Vink
09.50 - 10.00 Vragen

 

10.00 - 10.30

Koffiepauze

Expositieruimte

 

10.30 - 12.00

PLENAIR II - ‘De verandering’

Theaterzaal
Moderatoren: M.H.M. Oonk en J.M. van der Ploeg

10.30 - 11.00 Twee ziekenhuizen in 1 stad: waar samenwerken en waar vecht je elkaar de tent uit?

A.G.J. van der Zee1 en A. Tiebosch2
1 UMCG, Groningen; 2Martini Ziekenhuis, Groningen
11.00 - 11.30 Super chirurgen?
We zijn wereldkampioen met onze voetbalrobots, en we zijn als Nederland nummer 1 wereldwijd in high tech machines. We hebben robots die chirurgen supernauwkeurigheid geven, en we kunnen opereren in en op het netvlies, en vaatjes hechten van 1 mm. Een kijkje in de keuken van een techneut!

M. Steinbuch
TU Eindhoven
11.30 - 12.00 De formule voor duurzame gedragsverandering
Op basis van wetenschappelijk onderzoek naar gedragsverandering wordt uitgelegd waarom veranderen meestal mislukt en aan welke voorwaarden iemand moet voldoen om een poging tot gedragsverandering de moeite waard te maken. De formule voor duurzame gedragsverandering zal u helpen om gedoe over verandering tot het verleden te laten behoren.

M. Appelo
Psycholoog/publicist

 

12.00 - 13.30

Lunchpauze

Expositieruimte

 

12.00 - 13.30

VAGO-vergadering

Springerzaal

 

13.30 - 15.00

PLENAIR III - ‘Keuzes in de zorg’

Theaterzaal
Moderatoren: D.P. van der Ham en E.R. Klinkert

13.30 - 14.00 Integratie van geboortezorg, belangen en bekostiging naar ‘shared benefits’
Verbetering van de kwaliteit en resultaten van geboortezorg voor moeder en kind vraagt om ontlijning van de zorg en daar is ontschotting van de financiering voor nodig, zodat gezondheidswinst wordt gedeeld. Dit kan met shared savings op de totale kosten of met integrale bekostiging, prestaties en tarieven voor de zorgketen. Het instrumentarium is hiervoor in andere zorgketens reeds ontwikkeld en geïmplementeerd. Voor de integratie van geboortezorg is integrale bekostiging op 1 januari 2017 in Nederland gestart in Helmond en een aantal andere regio’s. Gezamenlijk is door verloskundigen, gynaecologen, ziekenhuis en kraamverzorgers in de nieuwe JIJWIJ entiteit contractueel verantwoordelijkheid genomen voor kwaliteit, uitkomsten en kosten van de integrale geboortezorg voor de populatie zwangeren in de regio Helmond. De uitdagingen, oplossingen en instrumenten worden gepresenteerd door OptiMedis die de integratie van belangen, competenties, governance en geldstromen met de zorgpraktijken, zorgprofessionals, zorgorganisaties en zorgverzekeraars heeft gerealiseerd.

J.P. Pröpper, I. Pennings, Veronique Serrarens
OptiMedis Nederland i.v.m. JIJWIJ Samen in Geboortezorg Helmond
14.00 - 14.30 Niet kiezen is ook een keuze, verdringing in de zorg
Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS over de toelating van dure geneesmiddelen tot het verzekerde pakket. Daarbij rekent het Zorginstituut met QALY's, quality adjusted life years. Zo'n QALY mag maximaal 80.000 euro kosten. Hoewel de prijs per QALY geen knock out criterium is, maken we dus wel degelijk keuzes waarbij de kosten per gewonnen levensjaar zwaar meetellen. Hebben we nog de keuze om niet te kiezen?

J. Wijma
Raad van Bestuur, Zorginstituut Nederland, Diemen
14.30 - 15.00 De eerste 1000 dagen
De periode tussen je conceptie en tweede verjaardag is cruciaal voor de rest van je leven. Waarom wordt er dan nog steeds gepraat over de noodzaak de kosten van geboortezorg te reduceren, terwijl we zoveel meer geld uitgeven aan de zorg aan het einde van het leven dan aan preconceptiezorg, geboortezorg en vroege-jeugdzorg?

A.J. van Loon1 en H.W. Nijman2
1Martini Ziekenhuis, Groningen; 2UMCG, Groningen

 

15.00 - 15.35

PLENAIR IV - ‘Just Culture’

Theaterzaal
Moderator: J.J.H.M. Erwich

15.00 - 15.35 Just culture
‘Just Culture’ in een ziekenhuisorganisatie omvat professioneel gedrag op alle vlakken. Omgaan met patiënten, met elkaar en hoe te handelen bij incidenten en d(w)(r)ang tot beter persoonlijk functioneren.

J. Shapiro
Harvard Medical School, Boston, VS

 

15.35 - 16.00

Koffiepauze

Expositieruimte

 

16.00 - 18.00

Algemene Ledenvergadering NVOG

Theaterzaal

 

18.00 - 18.45

Borrel

Expositieruimte

 

19.00

Vertrek bussen naar ‘t Feithhuis

 

19.15 - 00.30

Avondprogramma

‘t Feithhuis

Zoek