Vrijdag 25 mei 2018

Pijler Benigne Gynaecologie
(Oudegracht 1 t/m 3)

Bekijk alle Abstracts

Gezond ouder worden

Pijler Voortplantingsgeneeskunde
(Nieuwegracht 2)

Bekijk alle Abstracts

Effect van hormonen

Moderator: Dorenda van Dijken

Moderator: Ron van Golde

08.30-09.00 Hormonale substitutie bij ovariële dysgenesie – Concetta Salvatore AMC, Amsterdam

08.30-08.40 Introductie – Ron van Golde

09.00-09.40 Hormonale substitutie, fabels en feiten, op korte en lange termijn – Dorenda van Dijken OLVG West, Amsterdam

Dankzij de negatieve publiciteit na de resultaten van de WHI-studie in 2002 werd hormoontherapie minder voorgeschreven en daardoor ook minder nascholing en zo is een kennishiaat ontstaan. Nu een overzicht van de feiten en fabels. De menopauze wordt nu steeds meer serieus genomen met daarnaast ook een meer multidisciplinaire aanpak en life course approach.

08.40-09.05 Fertiliteitspreservatie voor vrouwen anno 2018 – Annelies Bos UMCU, Utrecht

De ontwikkelingen op het gebied van fertiliteitspreservatie zijn de laatste jaren snel gegaan. De kans op overleving van patiënten met kanker neemt toe.

De mogelijkheden van fertiliteitspreservatie voor vrouwen bestaan uit het invriezen van embryo’s, eicellen, ovariumweefsel, ovariopexie, trachelectomie en GnRH analogen.

De stand van de wetenschap en de praktijk aangaande fertiliteitspreservatiezorg voor vrouwen in Nederland anno 2018 zal worden toegelicht.

09.40-10.15 Healthy aging – gynaecardiologie – Angela Maas Radboud UMC, Nijmegen

De levensloop van vrouwen is sterk bepalend voor het risico op hart- en vaatziekten. Daarin raken de gynaecologie en cardiologie elkaar op meerdere momenten.

De hoog-risico vrouw is op middelbare leeftijd al goed te identificeren. Een leidraad wordt besproken om daar zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

09.05-09.30 Fertiliteitspreservatie voor jonge jongens met kanker, veiligheid voorop? – Callista Mulder Radboud UMC, Nijmegen

Kankertherapie, waaronder het gebruik van cytostatica of bestraling van het onderlichaam, leidt vaak tot gedeeltelijke of volledige mannelijke onvruchtbaarheid. Cryopreservatie van zaadcellen wordt aangeboden aan volwassen mannelijke kankerpatiënten, daarnaast kan er voor prepuberale jongens testisweefsel worden ingevroren om ook voor deze groep de vruchtbaarheid veilig te stellen. In deze presentatie zal worden ingegaan op de recente ontwikkelingen wat betreft fertiliteitspreservatie voor mannen en jongens.

 

09.30-09.55 Ovariumpreservatie: opslaan en in gebruik nemen: hoe werkt dat anno 2018? – Ina Beerendonk Radboud UMC, Nijmegen

10.15-10.45 PAUZE

Onder het genot van een kop koffie en/of thee kunt u netwerken én bekijken en ervaren wat er te doen is en te beleven valt in de 'vernieuwde opzet' in de foyer en de Nieuwegracht 1.

10.00-10.30 PAUZE

Onder het genot van een kop koffie en/of thee kunt u netwerken én bekijken en ervaren wat er te doen is en te beleven valt in de 'vernieuwde opzet' in de foyer en de Nieuwegracht 1.

Lichamelijke effecten
moderator: Celine Radder

10.30-10.55 Fertiliteitspreservatie bij borstkankerpatiënten. – Mariëtte Goddijn AMC, Amsterdam

Bij vrouwen met borstkanker is vaak relatief veel tijd beschikbaar om fertiliteitspreservatie toe te passen. De technieken ovariumcryopreservatie en eicelvitrificatie zullen worden besproken, alsook wat er bekend is over hormonale stimulatieschema's om veilig en effectief eicellen in te kunnen vriezen.

10:45-11:20 Cel-matrix interactie in de verzakte bekkenbodem – Manon Kerkhof Curilion, expertisecentrum voor vrouwenzorg, Haarlem

10.55-11.20 Preïmplantatie genetische diagnostiek bij BRCA 1/2-mutatiedraagsters – Elena ter Welle-Butalid MUMC, Maastricht

Bij vrouwen met een BRCA 1/2-mutatie is het mogelijk om preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) toe te passen, om te voorkomen dat deze mutatie wordt overgedragen aan het nageslacht. De technieken die bij deze behandeling worden gebruikt, en de veiligheid van deze behandeling bij BRCA-mutatiedraagsters zal worden besproken. Ook zal kort worden besproken wat de impact is van een BRCA-mutatie op vrouwen met het oog op hun reproductieve levensfase.

11:20-12:00 Sexy ouder worden; een fabeltje? –  Ellen Laan AMC, Amsterdam

11.20-11.45 Ovariële reserve in vrouwen met een BRCA1/2 genmutatie – Charine van Tilborg UMCU, Utrecht

Op dit moment is er onvoldoende bewijs dat vrouwen met een BRCA1/2 genmutatie een verminderde ovariële reserve hebben en daarmee een verkorte reproductieve levensfase. Daarom bestaat er geen indicatie om de voorlichting van gezonde BRCA1/2 genmutatiedraagsters uit te breiden met informatie over eventuele vruchtbaarheidsproblemen.

12.00-13.00      LUNCHPAUZE (Nieuwegracht 1 en foyer)

11.45-12.45   LUNCHPAUZE (Nieuwegracht 1 en foyer)

Kwaliteit in gynaecologische chirurgie

Moderator: Frank Willem Jansen

12.45-13.15  Wim Schellekens Prijs beste proefschrift 2016-2017, 3 proefschriften van genomineerden: Aukje Meijerink, Anne van Oers, Charine van Tilborg.
Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats.

13.00-13.30 Kun jij eigenlijk wel een beetje opereren? – Francois van Dielen Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

13.15-13.40 From now on it is: antagonist only? – Anja Pinborg Hvidovre Hospital, Hvidovre (D)

13.30- 14.00 Wat gaat er goed, en wat kan er beter?  Het huidige chirurgische opleidingsschema – Anne van Altena en Dana Huppelschoten Radboud UMC, Nijmegen

13.40-14.05 Subklinische hypothyreoïdie bij subfertiele vrouwen: wel of niet behandelen? – Marieke van der Zalm Radboud UMC, Nijmegen

14.00-14.30   PAUZE

Onder het genot van een kop koffie en/of thee kunt u netwerken én bekijken en ervaren wat er te doen is en te beleven valt in de 'vernieuwde opzet' in de foyer en de Nieuwegracht 1.

14.05-14.35   PAUZE

Onder het genot van een kop koffie en/of thee kunt u netwerken én bekijken en ervaren wat er te doen is en te beleven valt in de 'vernieuwde opzet' in de foyer en de Nieuwegracht 1.

Moderator: Marlies Bongers

14.35-15.00 Zwanger na IVF? Hoe bacillen Uw toekomst bepalen. – Joop Laven Erasmus MC, Rotterdam

14.30-14.45 Toys or Tools? – Dries Twijnstra LUMC, Leiden

Driedimensionaal preoperatief de procedure nog even ‘doorvliegen’ op je smartphone, dat is de Cobra OK-klapper anno nu. En omdat je zo weinig op OK staat, is er gelukkig een keur aan varkens- en kadaverlabs om je skills naar een hoger plan te tillen. En ondertussen spiegel je jouw ‘topscores’ aan die van andere operateurs in het land.

Maken we al optimaal gebruik van de huidige leermiddelen om beter te (blijven) opereren, of houden we ons zelf een wassen neus voor?

15.00-15.25 HSG vanaf nu altijd met Olie – Kim Dreyer VUMC, Amsterdam

14.45-15.00 Tijd voor introspectie en kwaliteit – Frank Willem Jansen LUMC, Leiden

Is een ervaren operateur ook de beste chirurg, of is er meer onder de pet? Gaan we ons met de uitkomsten van de chirurgie in retrospect verwonderen of gaan we kwantitatief moedig voorwaarts? En hoe leiden we daarin op? Moeilijke vragen met een simpel antwoord of vice versa. Tijd voor introspectie over onze chirurgische prestaties. Hoe te meten en hoe te interpreteren.

15.25- 15.50 Cumulatieve kans op een kind na IVF: voorspelbaar? – Jori Leijdekkers UMCU, Utrecht

Recentelijk werd in de UK voor het eerst een predictiemodel ontwikkeld dat de cumulatieve kans op een kind geeft na een compleet IVF-behandeltraject. Dit model werd omgezet in een online prognosis calculator. In de huidige externe validatiestudie werd onderzocht of deze nieuwe counselingstool ook in Nederland kan worden gebruikt.

15.00-15.15 Waar willen of moeten we heen? – Judith Huirne VUMC, Amsterdam

 15.50-16.00 Afsluiting – Ron van Golde, moderator

15.15-16.00 Werk aan de winkel! – Erik-Jan Vlieger Alii, Amsterdam

Moderne geneeskunde is volledig kennis gedreven. De kwaliteit is het hoogste als de nieuwste kennis ook echt gebruikt wordt. Hoe krijg je dat voor elkaar, dat de zorg echt kennis gedreven is? Hoe komen we af van de achterstand van 17 jaar tussen de nieuwste kennis en het gemiddelde medische handelen? En hoe creëer je zoveel mogelijk nieuwe kennis?

 

Zoek