50e Gynaecongres

Welkom op het 50e Gynaecongres

Een jubileum moet je vieren! Het geeft je de gelegenheid om terug te kijken, maar vooral ook om vooruit te kijken! Samen met oud-voorzitters van de Stichting Gynaecongres en de VAGO hebben we een speciaal programma voorbereid. Donderdagochtend starten we onder moderatorschap van vier oud-voorzitters van de Stichting Gynaecongres met vier sessies, waarin achtereenvolgens Jaap Maljers, Paul Frissen, Nicole Bouvy en Mark Post - vanuit hun vakgebied - hun visie geven op de toekomst.
Aansluitend wordt in vier parallelle workshops de koppeling gemaakt naar ons vakgebied. Er zijn twee sessies met workshops, waardoor iedere congresdeelnemer aan twee verschillende workshops kan deelnemen. Na de lunchpauze volgt een plenaire terugkoppeling van de workshops.

De vrijdag beginnen we met de, door de VAGO vormgegeven, sessie over de Medisch specialist van de toekomst – welke vaardigheden heeft de medisch specialist van de toekomst nodig, en wat betekent dat voor de opleiding? Na drie interessante sprekers, volgt een ‘College Tour’-achtig debat.
Uiteraard staan ook dit keer de Talent in Onderzoek- en Flitspresentaties op het programma, gevolgd door een blik vanuit de industrie (Nefarma) op de toekomst.

Na de prijsuitreiking voor de TiO- en de Flitswinnaars, zijn alle congresdeelnemers van harte uitgenodigd voor een exclusieve voorstelling van De Verleiders. De Verleiders (Victor Löw, Leopold Witte, George van Houts, Tom de Ket en Martijn Fischer) geven onder de titel ‘Slikken en Stikken’ een second opinion over ons zorgstelsel.

Ik wens u en ons allen een goed congres en graag tot ziens,

Guid Oei
Voorzitter Stichting Gynaecongres

Zoek