Donderdag 24 mei 2018

Pijler Oncologie
(Nieuwegracht 2)

Bekijk alle Abstracts

Pijler Oncologie – Parallel SIG
(Domtoren 3)

Bekijk alle Abstracts

(Onco verpleegkundigen)

Pijler Foeto Maternale Geneeskunde
(Oudegracht 1 t/m 3)

Bekijk alle Abstracts

Van Safe Motherhood in Afrika tot geavanceerde behandeling van kanker in de zwangerschap in Nederland; nieuws van onze werkgroepen

Moderator: Ruud Bekkers

Moderatoren:

Samantha de Bruin, Yvet Koopmanschap, Doremieke van Loosdregt

Moderatoren: Jan Derks en Ingrid Beenakkers

09.15-10.20 Vulvacarcinoom

09.15- 09.20 Opening door Samantha, Yvet en Doremieke 

08.30-08.50 Welke taal spreken we? – Ingrid Beenakkers UMCU/WKZ, Utrecht

Om praktijkvoeringen op elkaar af te stemmen, is goede communicatie en samenwerking van essentieel belang. In deze presentatie wordt aan de hand van enkele situaties in de obstetrische anesthesiologie belicht waar men tegenaan kan lopen. Teamwork en het spreken van dezelfde taal is cruciaal.

09.15-09.20 Opening – Ruud Bekkers

 

08.50-09.10 De anesthesioloog als kroket uit de muur – Floris Klerks Diakonessenhuis, Utrecht

In de obstetrische praktijkvoering komen regelmatig situaties voor waarbij een anesthesiologische interventie gewenst of noodzakelijk is. Met name als het gaat om epidurale analgesie kan de timing lastig zijn. Dit leidt nog wel eens tot discussie over verschillende visies, frustratie en mogelijk nadelig delay in patiëntenzorg. Tijdens deze voordracht worden enkele mogelijkheden en onmogelijkheden belicht.

09.20-09.35 Immunotherapie bij VIN – Mariëtte van Poelgeest LUMC, Leiden

09.20- 09.50 Besluitvorming bij ouderen met kanker – Floor van Nuenen & Hanneke van der Wal - Huisman UMCG, Groningen

Complexe oncologische behandelingen kunnen grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven van oudere, kwetsbare patiënten. Weloverwogen

multidisciplinaire besluitvorming bij deze patiëntcategorie is een must. Op welke wijze en wanneer in dit proces kan de verpleegkundige een belangrijke rol spelen?

 

09.10-09.30 Doelstellingen werkgroep SOBAN – Liv Freeman Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

Wat is SOBAN (samenwerking obstetrie anesthesiologie) eigenlijk? In het kort zal worden gepresenteerd waar de werkgroep voor staat. Welke doelstellingen er zijn om in de komende jaren bij te dragen aan het optimaliseren van de zorg voor zwangeren, waarbij betrokkenheid van de anesthesioloog gewenst is. En specifiek, welke plannen zijn er voor de komende jaren op het gebied van gezamenlijke wetenschap, onderwijs, training en richtlijnontwikkeling.

09.35-09.45  Over de Paget Trial – Michelle van der Linden Radboud UMC, Nijmegen

Gezien de hoge recidiefkans van vulvaire m. Paget zoekt men naar een alternatief voor chirurgische behandeling. In verschillende case reports wordt de immuunmodulator imiquimod als effectieve behandeling genoemd. De Paget Trial is een nationale observationele studie die de effectiviteit, veiligheid, kwaliteit van leven en immunologische respons onderzoekt. De eerste resultaten zullen worden gepresenteerd.

09.50- 10.20 Seksualiteit; verpleegkundige ervaringen met pilot SPARC-studie - Janny Poelman LUMC, Leiden

Als verpleegkundige heb ik meegewerkt aan de pilot ‘Seksuele rehabilitatie na gynaecologische kanker’ in 2013.

Vanaf dat moment, na een gedegen training door seksuologen, heb ik vrouwen en hun partners begeleid bij het gebruik van pelottes om vaginale verklevingen te voorkomen.

Ik vertel jullie graag over hun ervaringen daarbij en iets over mijn persoonlijke beleving van die verpleegkundige begeleiding.

Moderatoren: Jan Derks en Wendy Manten

09.45-10.15 Behandeling van de lies bij patienten met een vulvacarcinoom –  Joanne de Hullu en Maaike Oonk UMCG, Groningen en RadboudUMC, Nijmegen

De liesklierdissectie heeft lange tijd deel uitgemaakt van de standaardbehandeling van het vulvacarcinoom, leidend tot forse morbiditeit. Sinds 2008 is de liesklierdissectie vervangen door de sentinel node procedure bij het vroeg-stadium vulvacarcinoom. Ook radiotherapie heeft een grotere rol gekregen in de behandeling met als doel de morbiditeit te verminderen. Alle behandelopties van de lies bij vulvacarcinoompatienten zullen worden besproken.

 

09.30-10.00 Update Trident-2 – Mireille Bekker UMCU, Utrecht

 

10.15-10.20 Pitch GROINS V-III – Nienke te Grootenhuis UMCG, Groningen

 

 

10.00-10.30 PAUZE

Onder het genot van een kop koffie en/of thee kunt u netwerken én bekijken en ervaren wat er te doen is en te beleven valt in de 'vernieuwde opzet' in de foyer en de Nieuwegracht 1.

10.20-10.50 PAUZE

Onder het genot van een kop koffie en/of thee kunt u netwerken én bekijken en ervaren wat er te doen is en te beleven valt in de 'vernieuwde opzet' in de foyer en de Nieuwegracht 1.

 10.20-10.50 PAUZE

 

 

Moderatoren: Jan Derks en Jelle Stekelenburg

10.50-11.40 Cervixcarcinoom

10.50-11.20  Shared decision making door het NFK; 

Arlette van der Kolk en Ella Visserman Stichting Olijf en NFK

Kankerpatiënten moeten vaak in korte tijd moeilijke beslissingen nemen die directe gevolgen hebben voor hun leven op korte of lange termijn. Het proces van Shared Decison Making (SDM) ondersteunt de zorgverlener en patiënt om te komen tot de keuze die het best past bij de voorkeuren en wensen van de patiënt. In deze workshop: kort de theorie van SDM, de rol van de verpleegkundige bij SDM en ervaringsverhalen van gynaecologische patiënten met SDM.

10.30-10.40 Equity and Health – Jelle Stekelenburg MCL, Leeuwarden

In deze sessie presenteren leden van de Working Part International Safe Motherhood and Reproductive Health in 8 korte voordrachten hun activiteiten op het gebied van internationale gezondheidszorg. Het overkoepelende thema van de sessie is 'Equity and Health'. In de voordrachten wordt ingegaan op hoe gezondheidsverschillen kunnen worden verkleind en wat dat betekent voor U. Van Ter Apel tot Ndala, verloskunde, oncologie en 'public health'.

10.50-11.05 Tumorvaccinatie gaat het werken? De CERVISA-studie – Nelleke Ottenvanger Radboud UMC, Nijmegen

 Tot voor kort was combinatiechemotherapie de systemische behandeling van keuze voor het gemetastaseerde cervixcarcinoom. De overleving hiermee is slechts 13 maanden. Onlangs publiceerde Tewari et al. een verbeterde overleving tot 17 maanden door toevoeging van bevacizumab. Immuunmodulatie kan mogelijk een verdere verbetering van de prognose brengen. Het gebruik van checkpoint inhibitors en vaccinaties of een combinatie van deze wordt momenteel onderzocht.

In de CERVISA fase Ib/II-studie is chemotherapie gecombineerd met een vaccin dat in Nederland ontwikkeld is tegen het door HPV16 geïnduceerde cervixcarcinoom. De karakteristieken van het vaccin, de rationale van de combinatie met chemotherapie, de eerste resultaten en de geplande vervolgstudies zullen worden gepresenteerd.

10.40-10.50 De AIGT, ‘Into the World’ en wat betekent dit voor U? – Eveline Melman Flevoziekenhuis, Almere

 

11.05-11.35 Nut chemotherapie voor of na CRT bij cervixcarcinoom – Annemarie Thijs Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

 

11.20-12.25 AYA patiënten 

Aya 1) Sophia Sleeman

Aya 2) Iris de Munnik 

Iris de Munnik (28) en Sophia Sleeman (24) vertellen over hun persoonlijke ervaring met kanker op de ‘AYA-leeftijd’. Wat maakt nou dat jongvolwassenen met kanker om een andere benadering vragen? Waarom moeten we zo scherp blijven op de mogelijkheid tot behoud van de vruchtbaarheid? En, kanker en seks: even belangrijk!

10.50-11.00 Into the world... of research! – Rob Mooij Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch

Artsen Internationale gezondheidszorg, die in arme landen werken, zijn in een unieke positie om lokaal onderzoek te doen. 

Deze voordracht gaat over het nut en de beperkingen van dit soort onderzoek. Enkele van deze studies, gedaan door leden van de Working Party, worden als voorbeeld besproken. 

11.35-11.40 De SPARC studie – Seksuele rehabilitatie na radiotherapie voor gynaecologische kanker – Madeline Redelijkheid LUMC, Leiden

De SPARC (Sexual rehabilitation Programme After Radiotherpy for gynaecological Cancer) studie is een landelijke gerandomiseerde multicenter studie, waarin de effectiviteit van een begeleidingsprogramma gericht op seksueel herstel bij vrouwen die behandeld zijn voor gynaecologische kanker, wordt onderzocht. Het begeleidingsprogramma wordt door speciaal getrainde verpleegkundigen uitgevoerd. De verwachting is dat dit begeleidingsprogramma seksueel herstel meer bevordert in vergelijking tot de optimale standaard zorg.

 

12.25 Afsluiting door Samantha, Yvet en Doremieke

11.00-11.10 Moedersterfte, direct of indirect: zinnig onderscheid? – Thomas van den Akker LUMC, Leiden

Wereldwijd daalt de moedersterfte geleidelijk, maar zeker niet in alle landen: de verschillen blijven dramatisch groot. Onderzoek naar moedersterfte is gevangen in dogma's, zoals het onderscheid tussen directe ('obstetrische') en indirecte ('niet-obstetrische') sterfte. Problemen als obesitas, anemie en suïcides doorkruisen dit traditionele onderscheid en vragen om een nieuwe, meer probleemgerichte classificatie die richting geeft aan beleid.

11.40-12.00  Schellekens voordrachten

12.25-13.00 LUNCHPAUZE (Nieuwegracht 1 en foyer)

EN AANSLUITING BIJ PIJLER ONCOLOGIE

11.10-11.20 Quality of maternal and neonatal care in health facilities in Afghanistan – Nasratullah Ansari Athena Instituut, VUMC, Amsterdam

 

3 pitches van 3 minuten van 3 promovendi

 

11.20-11.30 Thermal coagulation; de toekomst voor baarmoederhalskankerscreening in Afrika? – Marlieke de Fouw Female Cancer Foundation, Leiden

Wereldwijd krijgen elk jaar ruim 500.000 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker, ondanks dat de ziekte te voorkomen is. De ziektelast is onevenredig verdeeld; 9 op de 10 vrouwen die aan baarmoederhalskanker overlijden, komen uit lage of midden inkomens landen. Screeningsprogramma's met single-visit approach zijn daar bewezen effectief, maar behandeling met cryotherapy blijkt in de praktijk niet overal beschikbaar. Thermal coagulation is mogelijk een geschikt alternatief, en zou ook in Nederland toegevoegde waarde kunnen hebben.

12.00-13.00 LUNCHPAUZE  (Nieuwegracht 1 en foyer)

 

 


12.00-13.00 VAGO-Vergadering (Oudegracht 4 + 5)

11.30-11.40 Is Nederland voorbereid op zwangere asielzoekers? – Markus Rijken UMCU, Utrecht

Goede verloskundige zorg is een recht voor elke zwangere, waar dan ook op de wereld. Hoe is die zorg in Nederland eigenlijk geregeld voor zwangere asielzoekers? En hoe goed doen we het? Tijdens deze voordracht zoemen we in op de implementatie van de ketenrichtlijn ‘Geboortezorg asielzoeksters’ in de dagelijkse praktijk.

 

13.00-15.45 Ovariumcarcinoom

11.40-11.50 Het Global Network NVOG – Mimosa Bruinooge Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes

Veel NVOG-leden zijn reeds betrokken bij internationale samenwerkingsverbanden, zowel op het gebied van kwaliteit als toegankelijkheid van zorg, opleiding, bestuur en wetenschap. 

Hoe kunnen we deze krachten bundelen en ons sámen sterk maken voor het verbeteren van de gezondheidszorg voor vrouwen wereldwijd? In deze voordracht laten we zien hoe het NVOG Global Network hier het antwoord op geeft.

13.00-13.30 Immunotherapie bij ovariumcarcinoom – Alexandra Leary Gustave Roussy

11.50-13.30 LUNCHPAUZE (Nieuwegracht 1 en foyer)


 


12.00-13.00 VAGO-Vergadering (Oudegracht 4 + 5)

 

13.30-13.45 Preventieve salpingectomie - Jurgen Piek Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Het hooggradig sereus ovariumcarcinoom (HGSC) heeft een zeer slechte prognose. Het is aangetoond dat deze tumor ontstaat uit tubaepitheel. Het invoeren van een opportunistische salpingectomie ten tijde van benigne (gynaecologische) operaties kan de incidentie van HGSC laten afnemen.

Moderatoren: Martijn Oudijk en Eva Pajkrt

13.45-14.10 Nieuwe studies

13.45-13.51  PlaComOv-studie – Gatske Nieuwenhuyzen-De Boer Erasmus MC, Rotterdam

Zal de inzet van de PlasmaJet leiden tot een hoger aantal complete debulkingen bij vrouwen met ovariumcarcinoom FIGO IIIB-IV? Op deze vraag wil de PlaComOv-studie als Nederlands multi-center RCT een antwoord geven. Naast (post)operatieve uitkomsten wordt o.a. gekeken naar kwaliteit van leven, uitkomst op lange termijn (PFS, OS) en zal een kosten-effectiviteitsanalyse plaatsvinden.

13.51-13.56 INTRO-studie (NK cellen bij OVCAR) – Janneke Hoogstad-Van Evert Radboud UMC, Nijmegen

Deze fase 1 studie zal de veiligheid van intraperitoneale toediening van Natural Killer cellen bij patiënten met recidief ovariumcarcinoom onderzoeken.

In deze pitch wordt verteld waarom NK cellen gekweekt uit navelstrengbloed, een interessante te onderzoeken therapie zijn.

13.56-14.01 NACT bij laagstadium cervixcarcinoom – Nienke van Trommel AMC/CGOA, Amsterdam

 

14.01-14.06 Effect van interval start chemo na debulking –  Maite Timmermans MUMC/IKNL, Maastricht

Adjuvante chemotherapie start gewoonlijk binnen 3-6 weken na een primaire debulking operatie voor een hoog stadium ovariumcarcinoom. Het is echter onbekend of het effect van chemotherapie afhangt van de duur van het tijdsinterval tussen debulking en chemotherapie. In deze retrospectieve landelijke studie hebben we onderzocht of het tijdsinterval een onafhankelijke prognostische factor voor overleving is in patiënten met een hoog stadium (FIGO IIB-IV) ovariumcarcinoom.

13.30-13.50 Detectie en follow-up van placenta previa – Charlotte Jansen AMC, Amsterdam

 

14-10-15.30 Endometriumcarcinoom

13.50-14.10 Detectie van vasa previa en voorstel tot screening – Laura Ruiter Flevoziekenhuis, Almere

 

14.10-14.35 Radiotherapie of chemotherapie of beide bij stadium 3 EC – Remi Nout vs Anneke Westerman LUMC, Leiden en AMC, Amsterdam

Recent zijn resultaten van drie gerandomiseerde studies naar adjuvante behandeling van endometriumcarcinoom beschikbaar gekomen. Dit heeft vooral voor patiënten met gevorderd stadium endometriumcarcinoom geleid tot introductie van adjuvante chemotherapie. Anneke Westermann en Carien Creutzberg zullen discussie voeren over de vraag: Adjuvante behandeling bij stadium 3 endometriumcarcinoom: radiotherapie, chemotherapie of beide?

14.10-14.30 Update SEO en onverwachte bevindingen protocol – Eva Pajkrt AMC, Amsterdam

 

14.35-15.05 Translationeel onderzoek bij endometriumcarcinoom – Tjalling Bosse LUMC, Leiden

Sinds 2013 is, door de uitkomsten van ‘The Cancer Genome Atlas, TCGA’, de manier waarop wij tegen endometriumcarcinomen aankijken drastisch veranderd. We weten nu dat het endometriumcarcinoom uit ten minste vier moleculaire subklasse bestaat, met elk hun eigen biologische gedrag. Tijdens deze voordracht zal worden ingegaan hoe deze nieuwe kennis kan worden toegepast in de diagnostiek en behandeling van endometriumcarcinoompatiënten.

Moderatoren: Martijn Oudijk en Ingrid Gaugler-Senden

15.05-15.20 Toekomst: Sentinel nodes in endometriumcarcinoom – Ronald Zweemer UMCU, Utrecht

 

14.30-15.00 Veranderingen in de behandeling van kanker in de zwangerschap in de laatste 20 jaar – Jorine de Haan Spaarne Gasthuis, Hoofddorp

 

15.20-15.30 Fertiliteit sparende behandeling voor het endometriumcarcinoom –  Mignon van Gent AMC/CGOA, Amsterdam

Endometriumcarcinoom in de fertiele leeftijd is een weinig voorkomend probleem. De gevolgen van de standaardbehandeling: hysterectomie, zijn echter groot voor patiënten met nog een actieve kinderwens. Geprotocolleerde behandeling en vervolgonderzoek zijn van groot belang om een fertiliteit sparende behandeling voor jonge vrouwen met endometriumcarcinoom als veilig alternatief aan te (blijven) bieden.

15.00-15.15 Systemische therapie voor kanker in de zwangerschap – Ingrid Boere Erasmus MC, Rotterdam

 

15.30-15.45 Uitreiking Schellekens prijs beste Proefschrift
De genomineerden zijn;
                                   - Marjolein Kleppe, Martini Ziekenhuis, afd gynaecologie & obstetrie
                                   - Ellen Stelloo, UMCUtrecht, Dept. Biomedical Genetics
                                   - Janet R. Vos, Radboudumc Nijmegen, Dept of human genetics.

15.15-15.30 Tamoxifen en zwangerschap – Teska Schuurman NKI/AVL, Amsterdam

15.45-16.00 PAUZE

Onder het genot van een kop koffie en/of thee kunt u netwerken én bekijken en ervaren wat er te doen is en te beleven valt in de 'vernieuwde opzet' in de foyer en de Nieuwegracht 1.

15.30-16.00 PAUZE

Onder het genot van een kop koffie en/of thee kunt u netwerken én bekijken en ervaren wat er te doen is en te beleven valt in de 'vernieuwde opzet' in de foyer en de Nieuwegracht 1.

16.00-18.00 ALV van de NVOG

16.00-18.00 ALV van de NVOG

Zoek