Donderdag 17 november

08.00

Registratie en koffie

Expositieruimte (Ingang zijde parkeergarage)

 

08.45 - 09.00

Opening door de voorzitter

Rabobank Theaterzaal

 

09.00-09.40

PLENAIR I - ‘How far is the future’ - De grote veranderingen

Rabobank Theaterzaal
Moderator: H.P. Oosterbaan

09.00 - 09.40 De grote veranderingen
De grote veranderingen…. wat zijn die dan wel en bent u er klaar voor? Is alle praat over big-data, ‘wearables’, ‘health-Apps’ een marginale hype of een gigantische ‘game changer’?
Jaap Maljers’ voorspelling is dat binnen tien jaar het fenomeen richtlijn (het paradepaardje van de NVOG, die hiermee voorloper in Nederland was) obsoleet is. ‘Personalized medicine’ lijkt nu nog een modekreet en daar waar toegepast, is dat in de exotische hoek. De ontsluiting van mondiale databestanden, slimme analyses met de snelheid van het licht in combinatie met intuïtieve, gebruikersvriendelijke toepassingen zorgen ervoor dat de geneeskundige zorg zich permanent evolueert en ook steeds sneller. Als klassiek opgeleide professional kun je dat nooit bijbenen. Maar hoe ziet de wereld er dan wel uit? Wat wordt je rol en ben je wel toegerust om die rol te spelen? Wat gebeurt er met de organisatie van de zorg?
Jaap is ervan overtuigd dat de nieuwe wereld juist heel veel kansen biedt. Het vak wordt interessanter en de interactie met patiënten intenser. Maar dan moet je je wel voorbereiden…

Drs. J. Maljers MD MBA
Bestuurslid, Incision Group, Amsterdam

 

09.40 - 10.20

PLENAIR II - ‘How far is the future’ - De Staat baart zorgen

Rabobank Theaterzaal
Moderator: M.A.H.M. Wiegerinck

09.40 - 10.20 De Staat baart zorgen
Voor gynaecologen en assistenten zal het verfrissend zijn om vanuit het kritische blikveld van Paul Frissen kennis te maken met de bredere context van de gezondheidszorg. Hoe is het gesteld met overheidsbemoeienis, politieke krachten, instituties en hun invloed op de gezondheidszorg? De hardnekkige misvatting van de maakbaarheid van de samenleving. Wat is er mis met het gelijkheidsdenken? En vooral wat betekent die kennis voor de individuele professional en beroepsgroep.

P.A.H. Frissen
Bestuursvoorzitter en decaan, NSOB, Den Haag

 

10.20 - 10.50

Koffiepauze

Expositieruimte

 

10.50 - 11.30

PLENAIR III - ‘How far is the future’ - Nooit meer snijden

Rabobank Theaterzaal
Moderator: M.H. Emanuel

10.50 - 11.30 ‘Nooit meer snijden’
Oude ambachten verdwijnen. De klompenmaker en de hoefsmid zijn vrijwel verdwenen uit ons straatbeeld. Zij zijn lang geleden overbodig geworden door technologische vernieuwingen.
Het is verleidelijk: zou het mogelijk zijn dat de chirurgie, een van de laatste ambachtelijke vakken van deze tijd, als gevolg van technologische vernieuwingen overbodig wordt?
Er zijn grote kansen op het gebied van nieuwe materialen, robotisering, nanotechnologie en informatiewetenschappen.
Op dit moment gaat een patiënt nog meestal met een klacht of symptoom naar de dokter. De dokter stelt de diagnose. Als er dan een ziekte wordt vastgesteld, is deze vaak al in een verder gevorderd stadium. De specialist moet dus een ingreep doen in een ziek lichaam.
De patiënt heeft in de nabije toekomst toegang tot een ongekende steeds grotere hoeveelheid informatie over het functioneren van zijn eigen lichaam. DNA, bloed, urine, speeksel en uitademingsluchtanalyse, implanteren van meetapparatuur onder de huid en in het lichaam e.d. zal steeds meer informatie verschaffen over de gezondheid van een individu. Hierdoor zullen de gevonden afwijkingen kleiner zijn en met bijvoorbeeld nanorobots kunnen worden bestreden in plaats van het grove chirurgische mes.
Uiteindelijk zullen daardoor de complicaties van het mutilerende mes als adhesies, littekenbreuken en syndromen als ACNES langzaam verdwijnen!

N.D. Bouvy
Chirurg, MUMC, Maastricht

 

11.30 - 12.10

PLENAIR IV - ‘How far is the future’ - Van geneeskunde naar hamburger en verder…

Rabobank Theaterzaal
Moderator: J.G. Nijhuis

11.30 - 12.10 Van geneeskunde naar hamburger en verder…
We leven in een tijd waarin technologie wordt ontwikkeld die grenst aan ‘science fiction’. Het lijkt alsof alles wat kan worden bedacht, ook wordt uitgeprobeerd en lang bestaande industrieën in korte tijd worden ingehaald. In de komende 10-20 jaar, sturen auto’s zichzelf en zijn niet langer particulier bezit, wordt vlees gemaakt van stamcellen, is energie gratis en zijn computers slimmer dan wij. De implicaties voor de geneeskundige praktijk zijn uitdagend, vooral omdat hier de sociale en ethische overwegingen de sterkste controversen zullen oproepen.

M.J. Post
Vasculair fysioloog, MUMC, Maastricht

 

12.10 - 13.45

Lunchpauze

Expositieruimte

 

12.10 - 13.45

VAGO-vergadering

AFASzaal

 

13.45 - 14.15

PARALLEL I - ‘How far is the future’ - Workshops

Theaterfoyer 2e balkon, Rabobank Theaterzaal, Zaal 2, Panoramalounge
Moderators: H.P. Oosterbaan, M.A.H.M. Wiegerinck, M.H. Emanuel en J.G. Nijhuis

13.45 - 14.15 Workshops ‘How far is the future’
Onder het thema ‘How far is the future’ wordt in vier workshops gesproken over de organisatie van zorg… wat kunnen we morgen anders doen; de patiënt … als partner; technologie….. hoe gaan innovatieve technieken het vak veranderen. De workshops vinden in twee ronden plaats, zodat iedere congresbezoeker aan twee verschillende workshops kan deelnemen. Er kan worden gekozen uit de volgende vier workshops:

De grote veranderingen, met Jaap Maljers - Theaterfoyer 2e balkon
De grote veranderingen…. wat zijn die dan wel en bent u er klaar voor? Is alle praat over big-data, ‘wearables’, ‘health-Apps’ een marginale hype of een gigantische ‘game changer’? Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen gaat Jaap Maljers met u in dialoog.

Ken het krachtenveld en kies zelf je rol als specialist, met Paul Frissen - Rabobank Theaterzaal
Voor gynaecologen en assistenten zal het verfrissend zijn om vanuit het kritische blikveld van Paul Frissen kennis te maken met de bredere context van de gezondheidszorg. In deze workshop komt de nadruk te liggen op wat kun je en ga je zelf doen als (toekomstige) gynaecoloog.

‘Nooit meer snijden’, met Nicole Bouvy - Zaal 1
Hoe ver gaan de technologische vernieuwingen bij de preventie, diagnostiek en behandeling van ziekte? Wat is al realiteit en wat zijn de verwachtingen? Praat mee in deze workshop over revolutionaire veranderingen die in belangrijke mate bepalen hoe ons vak er uit gaat zien; nu, en op de korte en lange termijn. Gaan vroege interventies door zelfdenkende en -snijdende robots de gemiddelde leeftijd van de mens aanzienlijk verhogen? Kunnen we alle ziektes gaan voorkomen en behandelen? Nooit meer snijden? Waar zijn de grenzen van innovatie en techniek?

Van geneeskunde naar hamburger en verder…, met Mark Post - Panoramalounge
In deze workshop krijgen de deelnemers de kans enkele verdiepende vragen te stellen naar aanleiding van de voordracht van Mark Post. Aansluitend zullen we drie tot vier stellingen bediscussiëren die u zullen dwingen voorbij de gebruikelijke horizon te denken. En mocht u denken dat die nieuwe horizon nog lang niet in zicht is…, na deze workshop zal uw kijk op de nieuwe wereld volstrekt veranderd zijn!

 

14.15 - 14.30

Wisselpauze

 

14.30 - 15.00

PARALLEL II - ‘How far is the future’ - Workshops

Theaterfoyer 2e balkon, Rabobank Theaterzaal, Zaal 2, Panoramalounge
Moderators: H.P. Oosterbaan, M.A.H.M. Wiegerinck, M.H. Emanuel en J.G. Nijhuis

14.30 - 15.00 De grote veranderingen, met Jaap Maljers - Theaterfoyer 2e balkon
De grote veranderingen…. wat zijn die dan wel en bent u er klaar voor? Is alle praat over big-data, ‘wearables’, ‘health-Apps’ een marginale hype of een gigantische ‘game changer’? Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen gaat Jaap Maljers met u in dialoog.

Ken het krachtenveld en kies zelf je rol als specialist, met Paul Frissen - Rabobank Theaterzaal
Voor gynaecologen en assistenten zal het verfrissend zijn om vanuit het kritische blikveld van Paul Frissen kennis te maken met de bredere context van de gezondheidszorg. In deze workshop komt de nadruk te liggen op wat kun je en ga je zelf doen als (toekomstige) gynaecoloog.

‘Nooit meer snijden’, met Nicole Bouvy - Zaal 1
Hoe ver gaan de technologische vernieuwingen bij de preventie, diagnostiek en behandeling van ziekte? Wat is al realiteit en wat zijn de verwachtingen? Praat mee in deze workshop over revolutionaire veranderingen die in belangrijke mate bepalen hoe ons vak er uit gaat zien; nu, en op de korte en lange termijn. Gaan vroege interventies door zelfdenkende en -snijdende robots de gemiddelde leeftijd van de mens aanzienlijk verhogen? Kunnen we alle ziektes gaan voorkomen en behandelen? Nooit meer snijden? Waar zijn de grenzen van innovatie en techniek?

Van geneeskunde naar hamburger en verder…, met Mark Post - Panoramalounge
In deze workshop krijgen de deelnemers de kans enkele verdiepende vragen te stellen naar aanleiding van de voordracht van Mark Post. Aansluitend zullen we drie tot vier stellingen bediscussiëren die u zullen dwingen voorbij de gebruikelijke horizon te denken. En mocht u denken dat die nieuwe horizon nog lang niet in zicht is…, na deze workshop zal uw kijk op de nieuwe wereld volstrekt veranderd zijn!

 

15.00 - 15.30

Koffiepauze

Expositieruimte

 

15.30 - 16.00

Plenair V - ‘How far is the future’ - Terugkoppeling Workshops

Rabobank Theaterzaal
Moderators: H.P. Oosterbaan, M.A.H.M. Wiegerinck, M.H. Emanuel en J.G. Nijhuis

15.30 - 16.00 Terugkoppeling workshops ‘How far is the future’
Als afsluiting van de eerste dag zullen de moderatoren een terugkoppeling geven van de vier workshops: De grote veranderingen, met Jaap Maljers; Ken het krachtenveld en kies zelf je rol als specialist, met Paul Frissen; ‘Nooit meer snijden’, met Nicole Bouvy en Van geneeskunde naar hamburger en verder…, met Mark Post.

 

16.00 - 18.00

Algemene Ledenvergadering NVOG

Rabobank Theaterzaal

 

18.00 - 18.45

Borrel

Expositieruimte

 

19.00 - 00.30

Avondprogramma

Dierenpark Amersfoort
Klik hier voor meer informatie.

Zoek