Accreditatie

Het 56e Gynaecongres is geaccrediteerd door:

  • de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), met 5 accreditatiepunten voor donderdag 7 november en 6 accreditatiepunten voor vrijdag 8 november.

Zoek