Vrijdag 18 november

08.00

Registratie en koffie

Expositieruimte (Ingang zijde parkeergarage)

 

08.45 - 10.30

PLENAIR VI - VAGO - De Medisch specialist van de toekomst: Welke vaardigheden heeft de medisch specialist van de toekomst nodig, en wat betekent dat voor de opleiding?

AFASzaal
Moderatoren: J.W.M. Aarts en E.M. Lutke Holzik-Graatsma

08.45 - 10.30 De Medisch specialist van de toekomst - welke vaardigheden heeft de medisch specialist van de toekomst nodig, en wat betekent dat voor de opleiding?
De zorg is aan het veranderen en de medisch specialist van de toekomst verandert mee. Hoe ziet de zorg van de toekomst eruit, en welke vaardigheden heeft de medisch specialist dan nodig? Hoe zullen we onze opleiding moeten veranderen om deze medisch specialisten klaar te stomen voor de toekomst? Vanuit drie verschillende perspectieven, te weten organisatie, de patiënt en de medisch specialist zelf, zullen we dit onderwerp belichten.
Drie gerenommeerde sprekers, te weten dr. Aernout Somsen (oprichter van Cardiologie Centra Nederland), onze internationale gast E-patient Dave (deBronkart) (onder voorbehoud) en fellow radiologie dr. Sietske Rozie zullen hun vernieuwende visie met ons delen.
Nadien zal er een ‘College Tour’-achtig debat met het publiek plaatsvinden.

 

10.30 - 11.00

Koffiepauze

Expositieruimte

 

11.00 - 12.00

PLENAIR VII - Talent in Onderzoek

AFASzaal
Moderatoren: L.M.S. Seeber en J.W.M. Aarts

11.00 - 11.12 Diagnostiek bij dreigende vroeggeboorte: implementatie van de fibronectinetest in Nederland 
De implementatie van innovaties in de dagelijkse praktijk blijkt een complex proces, en veelal duurt het tien jaar voor een klinisch bruikbare innovatie ook daadwerkelijk wordt toegepast. De fibronectinetest is hier een goed voorbeeld van; implementatie van de test in Nederland is niet optimaal. Deze studie liet zien dat landelijk gebruik van de test overbehandeling en het aantal onnodige overplaatsingen met bijkomende zorgkosten fors zou kunnen doen afnemen.

M.M.C. Bruijn1; Winden, T.M.S. van1; Oudijk, M.A.1; Baaren, G.J. van1; Mol, B.W.J.2; Kok, M.1
1AMC, Amsterdam; 2The Robinson Institute, School of Paediatrics and Reproductive Health, University of Adelaide The Robinson Research Institute, School of Pediatrics and Reproductive Health and The South Australian Health and Medical Research Institute, University of Adelaide, Adelaide, Australië 

11.12 - 11.24 What women want: voorkeuren van vrouwen in de behandeling van hooggradige CIN laesies met lisexcisie of imiquimod crème 
Imiquimod crème kan worden gebruikt als een non-invasieve behandeling van hooggradige CIN laesies, om mogelijke risico’s op een vroeggeboorte en subfertiliteit na een lisexcisie te voorkomen. Deze studie laat zien dat voornamelijk vrouwen met een toekomstige kinderwens een voorkeur kunnen hebben voor behandeling met imiquimod crème.

M.M. Koeneman1; Essers, B.A.2; Gerestein, C.G.3; Sande, A.J.M. van de4; Litjens, R.J.N.T.M.5; Boskamp, D.6; Goossens, M.F.J.1; Beekhuizen, H.J.4; Kruitwagen, R.F.P.M.1; Kruse, A.J.1; Dirksen, C.D.2 
1MUMC, Maastricht; 2MUMC, department of clinical epidemiology and medical technology assessment, Maastricht; 3Meander MC, Amersfoort; 4Erasmus MC, Rotterdam; 5MUMC (destijds Orbis MC), Maastricht; 6VieCuri MC, Venlo 
11.24 - 11.36 Recidiverende klachten en predictie van abnormaal uterien bloedverlies na een therapeutische hysteroscopie: een retrospectieve cohortstudie 
Abnormaal uterien bloedverlies (AUB) is een vaak voorkomende gynaecologische klacht bij vrouwen in de premenopauze. Indien er sprake is van een intra uteriene structuur, zoals een poliep of myoom, wordt deze vaak verwijderd door middel van een therapeutische hysteroscopie. Deze studie is verricht om de incidentie van recidiverende klachten of re-interventies te bepalen na een hysteroscopische behandeling voor AUB. Daarnaast is er getracht mogelijke voorspellers voor recidiverende klachten of re-interventies te identificeren. 

S.F.G. Schaffrath1; Dreessen, J.R.J.2; Bongers, M.Y.3; Kuijk, S.M.J. van1; Mol, B.W.J.4; Langenveld, J.5 
1MUMC, Maastricht; 2Maastricht University, Maastricht ; 3Máxima Medisch Centrum, Veldhoven; 4The Robinson Institute, School of Paediatrics and Reproductive Health, University of Adelaide The Robinson Research Institute, School of Pediatrics and Reproductive Health and The South Australian Health and Medical Research Institute, University of Adelaide, Adelaide, Australië; 5Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen 
11.36 - 11.48 Preventie van traumatische bevallingen: onderzoek onder 2192 vrouwen met een traumatische bevallingservaring 
2192 Vrouwen met een traumatische bevallingservaring gaven aan wat voor hen het meest traumatisch was, wat zorgverleners anders hadden kunnen doen en wat zij zelf anders hadden willen doen om de traumatische ervaring te voorkomen. Controleverlies, angst voor de baby’s gezondheid en pijn waren volgens de deelnemers de belangrijkste oorzaken van hun trauma. Betere communicatie, zorgverleners die goed naar hen luisteren en meer praktische en emotionele ondersteuning had volgens vrouwen hun traumatische ervaring kunnen voorkomen.

Hollander, M.H.1; Hastenberg, E. van 1; Dillen, J. van 1; Pampus, M.G. van 2; Miranda, E. de 3; Stramrood, C.A.I.4 
1Radboud UMC, Nijmegen; 2OLVG Oost, Amsterdam; 3AMC, Amsterdam; 4UMC, Utrecht

 

12.00 - 13.15

Lunchpauze

Expositieruimte

 

13.15 - 14.00

PLENAIR VIII - Flitspresentaties

AFASzaal
Moderatoren: L.M.S. Seeber en R. Vermeij

13.15 - 13.22 Waarom ook sub-Sahara Afrikaanse vrouwen moeten worden gescreend voor diabetes gravidarum; prevalentie onder de ethnische minderheden in Amsterdam
In Nederland wordt, zoals in veel andere landen, selectieve hoog risicoscreening toegepast voor diabetes gravidarum (GDM): alleen zwangeren met risicofactoren ondergaan een OGTT. Sommige etniciteiten hebben een predispositie voor GDM overeenkomstig hun verhoogde type 2 diabetes mellitus (T2DM)-prevalentie. Sub-Sahara Afrikaanse vrouwen (SSA) hebben vaker T2DM, maar zijn niet geïncludeerd in de hoog risico GDM-screening. Het doel van deze studie was om GDM-prevalentie onder diverse etniciteiten in Amsterdam in kaart te brengen.

C.I. van Schaijik1; Oostvogels, A.J.J.M.1; Soeters, M.R.1; Evers, I.M.2; Agyemang, C.1; Vrijkotte, T.G.M.1; Painter, R.C.1 
1AMC, Amsterdam; 2Meander MC, Amersfoort
 

13.22 - 13.29 Samen werken aan zorg voor kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland 
Bij kwetsbare zwangeren is vaak sprake van een samenspel van factoren die de zorg tot een uitdaging maken: psychopathologie, psychosociale problemen en/of middelengebruik. De complexiteit van deze zorg vergt veel van de praktijkvoering en de betrokken hulpverleners, waarbij de ervaren belasting hoog kan zijn. Binnen het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland wordt gestreefd naar het realiseren van structurele zorg voor kwetsbare zwangeren. Tijdens deze presentatie zullen de eerste resultaten hiervan worden gepresenteerd.

N. de Groot1
1Erasmus MC, Rotterdam
13.29 - 13.36 Vroege pre-eclampsie is geassocieerd met perinatale sterfte en ernstige neonatale morbiditeit 
In de huidige literatuur is niet eenduidig beschreven of de neonatale uitkomst bij vroege pre-eclampsie (PE) een gevolg is van de prematuriteit, of dat de complicaties van vroege PE ook bijdragen aan de neonatale morbiditeit en mortaliteit. In deze retrospectieve studie is de neonatale uitkomst bij vrouwen met vroege PE vergeleken met de uitkomst van premature neonaten van zwangerschappen die niet werden door vroege PE beïnvloed. Er werden significante verschillen gevonden tussen de beide groepen.   

J.J.A. van Esch1; Heijst, A.F. van2; Haan, A.F.J. de3; Heijden, O.W.H. van der 2 
1Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen; 2Radboud UMC, Nijmegen; 3Radboud Universiteit Nijmegen 
13.36 - 13.43 Evaluatie van de bekkenbodem met behulp van een kantelbare MRI-scan 
Prolaps patiënten worden voornamelijk liggend gediagnostiseerd. Dit terwijl de liggende houding niet strookt met de houdingen waarin de meeste klachten voorkomen, namelijk staand. De kantelbare MRI-scan kan hier verandering in brengen. Deze pilotstudie naar de kantelbare MRI-scan bij bekkenbodem problematiek, laat u de eerste ontwikkelingen zien bij gezonde proefpersonen. Hier worden al grote verschillen gezien in de verzakking van de organen bij staand ten opzichte van liggend.

J. Olde Heuvel1; Simonis, F.F.J.2; Grob, A.T.M.1; Massop-Helmink, D.S.3; Veenstra van Nieuwenhoven, A.L.3; van der Vaart, C.H.4   
1UMC Utrecht/Universiteit Twente; 2Universiteit Twente, Enschede; 3MST/ZGT, Enschede; 4UMC, Utrecht
13.43 - 13.50 Substandaard factoren in de perinatale zorg bij voldragen neonaten met perinatale asfyxie in Noord-Nederland 
Perinatale asfyxie is een van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit bij voldragen pasgeborenen in Nederland. Naast maternale- en foetale risicofactoren blijkt ook de kwaliteit van de obstetrische zorg gerelateerd aan perinatale asfyxie. Om substandaard factoren in de perinatale zorg bij voldragen neonaten met asfyxie in de regio Noord-Nederland te kunnen definiëren en daarmee verbetermaatregelen voor te stellen, werd een kwaliteitsanalyse uitgevoerd.

M.S. Flims1; Bergman, K.A.2; Hjartaaker, S.M.2; Vreugdenhil, E.3; Erwich, J.J.H.M.2 
1Medisch Centrum Leeuwarden; 2UMCG, Groningen; 3Verloskundigenpraktijk Hoogezand 
13.50 - 13.57 Recidief prolaps is geassocieerd met een hoog stadium prolaps preoperatief: is er een verschil tussen vrouwen met stadium 2 cystocele en vrouwen met stadium 3 of 4 cystocele? 
Vrouwen met een hoog stadium cystocele preoperatief hebben een hoog risico op recidief na prolapsoperatie. Uit onze studie blijkt dat vrouwen met een stadium 3 of 4 cystocele significant ouder zijn dan vrouwen met een stadium 2 cystocele. Er is verder onderzoek nodig om vast te stellen of het de voorkeur zou hebben om vrouwen in een vroeger stadium, met andere woorden op jongere leeftijd, te opereren aan een prolaps om een recidief te voorkomen.

T.F.M. Vergeldt1; Notten, K.J.B.2; Kluivers, K.B.1; Weemhoff, M.3 
1Radboud UMC, Nijmegen; 2MUMC, Maastricht; 3Zuyderland MC, Heerlen 

 

14.00 - 14.30

PLENAIR IX - De industrie aan het woord

AFASzaal
Moderator: W. Hofhuis

14.00 - 14.30 Trends en ontwikkelingen in de zorg en de rol van geneesmiddelenontwikkelaars 
Wat zijn de trends? Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe ziet de toekomstagenda van geneesmiddelenontwikkelaars eruit? 

I. Haisma
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Den Haag 

 

14.30 - 14.35

Prijsuitreiking

AFASzaal

 

14.35 - 15.00

Pauze

Foyer Rabobank Theaterzaal

 

15.00 - 17.00

Theatervoorstelling De Verleiders ‘Slikken en stikken’

Rabobank Theaterzaal
Klik hier voor meer informatie.

 

17.00 - 17.30

Eindborrel

Panoramalounge

Zoek