Vrijdag 8 November
Ochtend
08.30 - 09.45
Plenair VI - Koepel Opleiding (Oranjethema deel 1) HERZIENING VAN BOEG
Moderator: Bart Groen
08.30 - 08.35
Opening
Spreker: Bart Groen
08.35 - 08.55
Je gaat het pas zien als je het doorhebt', programma Challenge&Support
Spreker: Anne de Pagter
08.55 - 09.15
Bevlogenheid in Medisch Onderwijs
Spreker: Jelle Prins
09.15 - 09.30
Resultaten enquete onder AIOS over persoonlijke ontwikkeling in de opleiding
Spreker: Hannah van Meurs
09.30 - 09.45
Stand van zaken herziening BOEG
Spreker: Pim Teunissen
09.45 - 10.15
Koffie/theepauze
10.15 - 11.15
Plenair VII - Koepel Opleiding (Oranjethema-deel 2)
Moderator: Pim Teunissen
10.15 - 10.20
Welkom
Spreker: Pim Teunissen
10.20 - 10.40
Visie op zorg en consequenties voor opleiden
Spreker: Karen Kruijthof
10.40 - 10.50
Discussie
10.50 - 11.10
Vernieuwing van de opleiding, ervaringen uit Denemarken?
Spreker: Anna Abakke
11.10 - 11.15
Discussie en afsluiting
11.15 - 12.30
Plenair VIII - Talent in Onderzoek - deel 2
Middag
12.30 - 13.45
Lunchpauze
13.45 - 14.45
Plenair IX - Nieuws van eigen bodem
Moderatoren: Monique Haak & Tobias Nijman
13.45 - 14.05
2Close
Spreker: Sanne Stegwee
14.05 - 14.25
De SCRaTCH studie: voorlopige resultaten van de RCT
Spreker: Nienke van Hoogenhuijze
14.25 - 14.45
Trident 2 en nevenbevindingen
Spreker: Mireille Bekker
14.45 - 15.30
Plenair X - Hector Treublecture
Hector Treublecture
Spreker: Lilian Ploumen
15.30 - 16.00
Eindborrel/prijsuitreiking
Merck BV verzorgt een workshop:
"Toegevoegde waarde"

Meer informatie volgt