Donderdag 7 November
Ochtend
09.00 - 09.15
Opening congres door voorzitter Stichting
09.15 - 10.30
Plenair I - Koepel Kwaliteit
Moderator: Kitty Bloemenkamp
09.15 - 09.30
Maternale mortaliteit in Nederland
Spreker: Joke Schutte
09.30 - 09.45
Moedersterfte vanuit een global perspective
Sprekers: Thomas van den Akker & Jelle Stekelenburg
09.45 - 10.00
Nethoss (Netherlands Obstetric Surveillance System)
Spreker: Timme Schaap
10.00 - 10.15
Internationale ontwikkelingen: INOSS (International Obstetric Survey Systems)
Spreker: Kitty Bloemenkamp
10.15 - 10.20
AMSM/Nethoss; toekomst
Spreker: Kitty Bloemenkamp
10.20 - 10.30
Interactieve sessie: wat willen de leden van ons?
Spreker: Joost Zwart
10.30 - 11.00
Koffie/theepauze
11.00 - 12.30
Plenair II - Koepel Gynaecoloog en Maatschappij - Dutch global network (ob/gyn) goes live!
Moderator: Jelle Stekelenburg
11.00 - 11.05
Dutch global network, a live birth
Spreker: Jelle Stekelenburg
11.05 - 11.15
Lancering van het Global Network en website
Spreker: Nurah Hammoud
11.15 - 11.30
Assisted vaginal birth to reduce unnecessary Caesarean sections and improve maternal and neonatal outcome
Spreker: Barbara Nolens-Van der Horst
11.30 - 12.00
Reproductive health in a low to middle income country: towards attainment of the Sustainable Development Goals
Spreker: Josaphat Byamugisha
12.00 - 12.30
Working in the global health arena: challenges and opportunities
Spreker: Andrew Weeks
Middag
12.30 - 13.45
Lunchpauze
12.30 - 13.45
VAGO-vergadering
13.45 - 15.00
Plenair III - Koepel Wetenschap
Moderatoren: Monique Haak & Tobias Nijman
13.45 - 14.10
Fertiliteitstoerisme
Spreker: Jesper Smeek
14.10 - 14.50
Think research value: reduce research waste through international collaboration - James Duffy
Spreker: James Duffy
14.50 - 15.00
Discussie
15.00 - 15.45
Plenair IV - Talent in Onderzoek - deel 1
15.45 - 16.20
Koffie/theepauze
16.20 - 18.20
Plenair V - ALV NVOG
Avond
18.20 - 19.00
Fileborrel
BMA-ICT Healthcare verzorgt een Wetenschappelijk Sessie in de Panoramalounge:
"DYSTOCIA - Lacate in amniotic fluid; A new way to handle dystocic deliveries"
Associate Prof. Eva Wiberg-Itzel, Karolinska Institute Stockholm, Zweden
Vrijdag 8 November
Ochtend
08.30 - 09.45
Plenair VI - Koepel Opleiding (Oranjethema deel 1) HERZIENING VAN BOEG
Moderator: Bart Groen
08.30 - 08.35
Opening
Spreker: Bart Groen
08.35 - 08.55
Je gaat het pas zien als je het doorhebt', programma Challenge&Support
Spreker: Anne de Pagter
08.55 - 09.15
Bevlogenheid in Medisch Onderwijs
Spreker: Jelle Prins
09.15 - 09.30
Resultaten enquete onder AIOS over persoonlijke ontwikkeling in de opleiding
Spreker: Hannah van Meurs
09.30 - 09.45
Stand van zaken herziening BOEG
Spreker: Pim Teunissen
09.45 - 10.15
Koffie/theepauze
10.15 - 11.15
Plenair VII - Koepel Opleiding (Oranjethema-deel 2)
Moderator: Pim Teunissen
10.15 - 10.20
Welkom
Spreker: Pim Teunissen
10.20 - 10.40
Visie op zorg en consequenties voor opleiden
Spreker: Karen Kruijthof
10.40 - 10.50
Discussie
10.50 - 11.10
Vernieuwing van de opleiding, ervaringen uit Denemarken?
Spreker: Anna Abakke
11.10 - 11.15
Discussie en afsluiting
11.15 - 12.30
Plenair VIII - Talent in Onderzoek - deel 2
Middag
12.30 - 13.45
Lunchpauze
13.45 - 14.45
Plenair IX - Nieuws van eigen bodem
Moderatoren: Monique Haak & Tobias Nijman
13.45 - 14.05
2Close
Spreker: Sanne Stegwee
14.05 - 14.25
De SCRaTCH studie: voorlopige resultaten van de RCT
Spreker: Nienke van Hoogenhuijze
14.25 - 14.45
Trident 2 en nevenbevindingen
Spreker: Mireille Bekker
14.45 - 15.30
Plenair X - Hector Treublecture
Hector Treublecture
Spreker: Lilian Ploumen
15.30 - 16.00
Eindborrel/prijsuitreiking
Merck BV verzorgt een workshop:
"Toegevoegde waarde"

Meer informatie volgt