Tweede Kamerverkiezing

Tweede Kamerverkiezing

De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. Kiezers krijgen - uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Op de stempas staat het adres van het voor de kiezer dichtstbijzijnde stembureau. Dit neemt niet weg dat een kiezer in een stembureau naar keuze binnen de gemeente zijn stem kan uitbrengen.


60e Gynaecongres op Papendal

Het Gynaecongres vindt plaats op Papendal in de gemeente Arnhem. Als je niet in deze gemeente woonachtig bent, zijn er twee opties om te stemmen:
1. Volmacht - Als de kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door ziekte of vakantie – kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas dat daarvoor is bestemd op de achterzijde. Dit heet een onderhandse volmacht. De kiezer moet de gegevens invullen en hij en de gemachtigde moeten beiden tekenen.
2. Kiezerspas - Als een kiezer voor de Tweede Kamerverkiezing in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar bij de gemeente (model K 6). Bij het verzoek dient een kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht te worden bijgevoegd.
Het dichtstbijzijnde stembureau is via deze website te vinden:  https://waarismijnstemlokaal.nl/s/Arnhem


Uitslagen

Op woensdagavond is het mogelijk in de Dug-Out bar van Papendal de uitslagen te volgen.


Meer informatie is te vinden op:  https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer

Image

Zoek