Er wordt voor het 56e Gynaecongres accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).